Despre celebra piesă „Fântânile albastre” compusă de Horia Moculescu: „şi ţipă un cocor prin gândurile noastre!”, „şi trecem amândoi cu fruntea prin iubire!”.


Această celebră piesă, deosebită în toate privinţele, de un lirism profund şi copleşitor, foarte emoţionantă de la primul până la ultimul sunet, plină de tensiuni metafizice are două variante care circulă pe spaţiul web: una live (interpretată chiar de Horia Moculescu), cea mai reuşită de altfel şi cu un suflu artistic de mare autenticitate şi o a doua variantă, interpretată de George Nicolescu, care, chiar dacă orchestrată complex, e doar o palidă umbră a concentraţiei emoţionale din prima variantă.

Mesajul acestei piese este o veritabilă ars poetica, ars vita, o metaforă a vieţii în toate aspectele ei esenţiale. Centrul de greutate ale întregii construcţii poetico-muzicale, ea însăşi o uriaşă întrebare retorică, stă în următoarul vers:  „Şi-n ce sămânţă şi-ar aprinde focul iubirile topitelor iubiri?”

Piesa este o mică-mare filosofie a vieţii ca iubire-mister. Blaga, cu renumita lui filozofie a misterului, ar fi fost invidios că nu el a compus versurile acestei piese, care (deşi nu am găsit informaţii despre textier) par a fi totuşi ale lui, în toate aspectele şi fără echivoc. Textierul, marele ţesător al acestui covor de versuri pe care calcă ascendent-ceresc inima ascultătorului,  pare cel puţin un discipol strălucit al lui Blaga, dacă nu chiar creatorul celui mai strălucit şi emoţionant reuzmat al întregii opere blagiene.

Prin eseneţele ei blagiene, această piesă face deja parte din patrimoniul muzicii universale. Versurile fac din această piesă o „mică simfonie a destinului”.

Nu se poate nega nici faptul că această piesă este o mică-mare rugăciune prin filozofia suferinţei, mascată în cea a misterului şi a iubirii.

Piesa rămâne un buchet de întrebări eterne ale noastre către noi, dar şi către toate fiinţele dragi din universul fizic şi spiritual.

Iată mai jos versurile piesei, transcrise chiar de mine (pe care nu le-am găsit nicăieri altundeva online):

FÂNTÂNILE ALBASTRE

Ce-ar fi o primăvară fără gândul

Înfiripării altor sărbători,

Când nu un anotimp ci vieţi de-a rândul

Călătorim cu visul către flori?

Ce-ar fi o primăvară fără toate

Neliniştile iernii din amurg,

Dacă prin geana sevelor curate

Şi flori de gheaţă uneori mai curg?

REFREN

Se răscolesc de dor fântânile albastre

Şi ţipă un cocor prin inimile noastre

Din tâmpla mea cad ploi,

Din ochii tăi safire ,

Şi trecem amândoi cu fruntea prin iubire


Ce-ar fi o primăvară fără vară

Şi fără toamnă vara ce-ar mai fi,

Când necuprinşi de-a fructelor povară

În catifeaua florii ne-am sfârşi?


Ce-ar fi o primăvară fără jocul

Copiilor cu soare în priviri,

Şi-n ce sămânţă şi-ar aprinde focul

Iubirile topitelor iubiri?


Ce-ar fi?

Are atât de multe cailtăţi această piesă şi nici un defect, totuşi există o faţă a ei care le reflectă pe toate celelalte: faptul că te simţi purificat atunci când o cânţi chiar tu, vocal-instrumental. De aceea, postez tot aici, pentru muzicofili şi nu numai, pentru iubitorii de cântec în general, varianta muzicală a piesei cu acordurile redate între paranteze drepte, exact pe silabele unde intervin (scuzele de rigoare pentru imperfecţiunea transcrierii, dat fiind urechea mea armonică precară). Pentru cei care folosesc clape sau pian electronic („keyboard”) am postat nu numai varianta originală care este în Do minor, ci şi pe cea simplificată, în La minor (cu posibiliattea folosirii funcţiei „transpose” a clapei electronice, cu 3 semitonuri mai sus, pentru a reda linia melo-armonică în Do minor)

FÂNTÂNILE ALBASTRE

HORIA MOCULESCU

TONALITATE ORIGINARĂ: Cm (NOTĂ: Dm6=Bm7b5)

INTRO: Bm7b5 /E7 /Am9 /Am9 /

Ce-ar [Am9]fi o primăvară fără [Dm79]gândul – – [Dm7]

În[G]firipării altor sărbă[Cmaj7]tori, // [Cmaj7]- / [Cmaj7]- -[Cmaj79]//

[Am9]-Când nu un anotimp ci vieţi de-a [Dm69] rândul- -[Dm6]

Călăto[E7]rim cu visul către [Am9]flori?-[Bm7b5]-[E7] //

Ce-ar [Am9]fi o primăvară fără [Dm79]toate – – [Dm7]

Ne[G]liniştile iernii din a[Cmaj7]murg, // [Cmaj7]/ [Cmaj7]- -[Cmaj79]//

Dacă prin [Am9]geana sevelor cu[Dm69]rate- -[Dm6] /

Şi [E7]-flori de gheaţă uneori mai [E7sus]curg? // [E7]

REFREN:

Se răscolesc de [Am9]dor fântânile al[Dm79]bastre [Dm7][Dm7][Dm6] /

Şi ţipă un co[G]cor [G7]-prin inimile [Cmaj7]noastre – [Cmaj79] //

Din tâmpla mea cad [Am]ploi, – [Gm7] //

Din ochii tăi sa[F69]fi[C7]re

Şi trecem amân[Bb]doi cu [Gm9] fruntea prin iu[E7sus]bi[E7]re.

PUNTE: Am9 /Am9 /

Ce-ar [Am9]fi o primăvară fără [Dm79]vară – -[Dm7]

Şi [G]fără toamnă vara ce-ar mai [Cmaj7]fi, // [Cmaj7]- -[Cmaj79]//

Când [Am9]-necuprinşi de-a fructelor po[Dm69]vară – [Dm6]

În cati[E7]feaua florii ne-am sfâr[Am9]şi? -[Bm7b5]-[E7] //

Ce-ar [Am9]fi o primăvară fără [Dm79]jocul – -[Dm7]

Co[G]piilor cu soare în pri[Cmaj7]viri, // [Cmaj7]- -[Cmaj79]//

Şi-n ce să[Am9]mânţă şi-ar aprinde [Dm69]focul–[Dm6]

Iubiri[E7]le topitelor iubi[E7sus]ri? // [E7]

REFREN:

Se răscolesc de [Am9]dor fântânile al[Dm79]bastre [Dm7][Dm7][Dm6] /

Şi ţipă un co[G]cor [G7]-prin inimile [Cmaj7]noastre – [Cmaj79] //

Din tâmpla mea cad [Am]ploi, – [Gm7] //

Din ochii tăi sa[F69]fi[C7]re

Şi trecem amân[Bb]doi cu [Gm9] fruntea prin iu[E7sus]bi[E7]re.

Ce-ar [Am9]fi? / [Bm7b5]-[E7] / [A+7] //

FÂNTÂNILE ALBASTRE

HORIA MOCULESCU

TONALITATE ORIGINARĂ: Cm (NOTĂ: Fm6=Dm7b5)

INTRO: Dm7b5 /G7 /Cm9 /Cm9 /

Ce-ar [Cm9]fi o primăvară fără [Fm79]gândul – – [Fm7]

În[Bb]firipării altor sărbă[Ebmaj7]tori, // [Ebmaj7]- / [Ebmaj7]- -[Ebmaj79]//

[Cm9]-Când nu un anotimp ci vieţi de-a [Fm69] rândul- -[Fm6]

Călăto[G7]rim cu visul către [Cm9]flori?-[Dm7b5]-[G7] //

Ce-ar [Cm9]fi o primăvară fără [Fm79]toate – – [Fm7]

Ne[Bb]liniştile iernii din a[Ebmaj7]murg, // [Ebmaj7]/ [Ebmaj7]- -[Ebmaj79]//

Dacă prin [Cm9]geana sevelor cu[Fm69]rate- -[Fm6] /

Şi [G7]-flori de gheaţă uneori mai [G7sus]curg? // [G7]

REFREN:

Se răscolesc de [Cm9]dor fântânile al[Fm79]bastre [Fm7][Fm7][Fm6] /

Şi ţipă un co[Bb]cor [Bb7]-prin inimile [Ebmaj7]noastre – [Ebmaj79] //

Din tâmpla mea cad [Cm]ploi, – [Bbm7] //

Din ochii tăi sa[Ab69]fi[Eb7]re

Şi trecem amân[Db]doi cu [Bbm9] fruntea prin iu[G7sus]bi[G7]re.

PUNTE: Cm9 /Cm9 /

Ce-ar [Cm9]fi o primăvară fără [Fm79]vară – -[Fm7]

Şi [Bb]fără toamnă vara ce-ar mai [Ebmaj7]fi, // [Ebmaj7]- -[Ebmaj79]//

Când [Cm9]-necuprinşi de-a fructelor po[Fm69]vară – [Fm6]

În cati[G7]feaua florii ne-am sfâr[Cm9]şi? -[Dm7b5]-[G7] //

Ce-ar [Cm9]fi o primăvară fără [Fm79]jocul – -[Fm7]

Co[Bb]piilor cu soare în pri[Ebmaj7]viri, // [Ebmaj7]- -[Ebmaj79]//

Şi-n ce să[Cm9]mânţă şi-ar aprinde [Fm69]focul–[Fm6]

Iubiri[G7]le topitelor iubi[G7sus]ri? // [G7]

REFREN:

Se răscolesc de [Cm9]dor fântânile al[Fm79]bastre [Fm7][Fm7][Fm6] /

Şi ţipă un co[Bb]cor [Bb7]-prin inimile [Ebmaj7]noastre – [Ebmaj79] //

Din tâmpla mea cad [Cm]ploi, – [Bbm7] //

Din ochii tăi sa[Ab69]fi[Eb7]re

Şi trecem amân[Db]doi cu [Bbm9] fruntea prin iu[G7sus]bi[G7]re.

Ce-ar [Cm9]fi? / [Dm7b5]-[G7] / [C+7] //

Publicitate

Despre “supa politicianistă”: Valeriu Sterian-Măi văcarilor, măi văcăroilor!…


Despre „supa politicianistă” de tip „toţi o apă şi-un pământ”, „toţi pentru unul şi unul pentru toţi”, „întregul în parte şi partea în întreg”: Valeriu Sterian – Mai… – EVZ-1994. Personaje caragialiene de faimă. Caragiale rămâne marele profet al vieţii urbane de la noi. Şi asta cel puţin până la Apocalipsă…Iadul are profil urban şi este suprapopulat cu astfel de categorii umane, inclusiv personaje caragialiene. Vorba părintelui Arsenie Papacioc (citat aproximativ): „sunt convins că iadul e suprapopulat în primul rând de vorbitorii de rău, cei care nu se spovedesc ca atare şi prin asta propagă minciuna şi păcatul”. Personajele lui Caragiale sunt scoase din văgăuna Iadului şi anticamerele sale (cârciuma, spelunca, stadionul) şi aduse în scena virtuală a literaturii caragialiene… care s-a transformat mai nou, cu tot cu personaje în aşa-zisa istorie recentă consemnată în noile manuale … alternative.